Walnuts:

Walnut
– half pieces

Orzechy włoskie prażone o frakcji
1/3

Orzechy włoskie prażone o frakcji
2/4

Orzechy włoskie prażone o frakcji
4/6

Mąka z orzechów włoskich prażona

Mąka z orzechów włoskich surowa

Back